dimarts, 12 de febrer de 2008

La família

Aquest grup escultòric és un esbós per un projecte que vaig modelar per la realització d'un monument a la família. Està pensat per ubicar-se en una rotonda i tenir el màxim de punts de vista bons. La pintura està concebuda per ser vista d'un únic punt de vista, però l'escultura es pot veure de tots costats. En el moment de concebre'n una, s'ha de tenir en compte des d'on serà mirada. Presento una sola fotografia però el grup es pot contemplar amb un bon resultat estètic de pràcticament tots els punts de vista que permet la rotació de la rotonda. La seva composició és oberta i invita a entrar en el conjunt a l'espectador amb el seu dinamisme. Llàstima que mai l'he pogut realitzar en gran, tal i com va ser projectat. No perdo l'esperança en que un dia sigui possible la seva definitiva materialització.

L'Aran acabada

 Avui us presento l'Aran acabada. He treballat sense ella per fer els detalls finals l'equivalent aproximat en temps d'unes tr...