dijous, 24 de desembre de 2009

Les ciutats del món


L’exposició que avui us presento, “Les Ciutats del món”, és el resultat preliminar d’un projecte engrescador que va començar a dinamitzar-se aquest estiu passat. S’emmarca dins de les activitats del 150è aniversari del Centre de Lectura amb un objectiu complex que pretén vincular les diferents seccions de la casa i relacionar el passat amb el present.

Per una banda es vol reeditar el llibre de Josep Iglésies, “Les Ciutats del món”, publicat el 1948 per l’editorial barcelonina Arca. Llibre de caire irònic que anomena “ciutats” a indrets minúsculs del nostre territori com poden ser Celma, Els Cogullons o Gallicant... En total divuit indrets repartits en diferents comarques tarragonines. Per altra banda, es vol donar una nova interpretació a la visió original que ens donà el seu autor fa més de cinquanta anys. Divuit escriptors, divuit dibuixants, divuit fotògrafs, cada u amb la seva visió particular sobre el tema. La secció de literatura, la secció d’art, la secció de fotografia i la secció excursionista unides en un projecte comú. En total cinquanta-quatre autors nous que s’afegeixen al llibre original per donar-nos l’oportunitat de recrear aquests indrets perduts i oblidats. Alguns d’ells destinats a desaparèixer, altres més afortunats, amb una dinàmica transformada que porta a una nova vida diferent de la d’aquells anys.

Primer s’ha hagut de recopilar el material. Des de la secció d’art hem buscat els artistes, i hem ajudat al muntatge de l’exposició per presentar una mostra de qualitat i atractiva a l’espectador en forma dels divuit panells que es poden contemplar més un de situació dels llogarrets en un mapa del territori on estan situats i una vitrina amb el llibre original. Després vindrà la publicació del llibre que es preveu pel Sant Jordi d’aquest any entrant.

La meva participació ha consistit en la coordinació dels dibuixos i de l'exposició juntament amb els membres de la secció d'art, i en la realització del dibuix de Vilanova de Prades.

L'Aran acabada

 Avui us presento l'Aran acabada. He treballat sense ella per fer els detalls finals l'equivalent aproximat en temps d'unes tr...