diumenge, 29 de gener de 2012

Tors de fang

Tors de fang tendre
Tors de fang cuit a alta temperatura sense pàtina

Tors de terracota amb pàtina
Tres moments diferents dels estadis que viuen la majoria d'escultures. Modelades en fang humit tenen un aspecte especial, el fang palpita com mai i te tota la frescor de moment del treball. Un cop cuit canvia el seu color notablement. Com que és fang refrectari i està cuit a alta temperatura, la superfície queda una mica clapada. El fang te memòria i l'emprempta del dit o dels palillos de modelar surten en petites o mitjanes variacions del color. El fang finalment amb una pàtina que unifica el color i manté la seva identitat de ser fang. Sovint les pàtines imiten altres materials, en aquest cas es ressalta el mateix material.

L'Aran acabada

 Avui us presento l'Aran acabada. He treballat sense ella per fer els detalls finals l'equivalent aproximat en temps d'unes tr...